Tips oss om lovbrudd i bransjen

Vi avslører, bekjemper og dokumenterer arbeidslivskriminalitet og lovbrudd i bygg- og anleggsbransjen. Både ansatte, bransjeaktører og privatpersoner kan sende inn tips.

Fair Play bygg og anlegg Vestland

Vi skal forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og jobbe for en seriøs
byggenæring med like konkurransevilkår.

Avdekke

Vi følger opp innsendte tips. Om nødvendig innhentes ytterligere informasjon som kvalitetssikres. Avdekkes det lovbrudd vil informasjonen bli formidlet til kontrolletatene.

Forebygge

Vi forebygger arbeidslivskriminalitet gjennom oppsøkende virksomhet, veiledning og opplæring, og på denne måten redusere etterspørsel av, og tilbud om useriøse aktører.

Dokumentere

Vi dokumenter arbeidslivskriminalitet, kvalitetssikrer tips og varsler om lovbrudd. Vi publiserer statistikker og rapporter og jobber for å synliggjøre omfanget.