Informasjonsplakat med QR kode

Fair Play bygg og anlegg Vestland tar nå initiativ til å formidle informasjonsplakat til bygg og anleggsbransjen, dette være seg brakkerigger, lunsjrom, klubbkontor og byggevarefirma for å nevne noen. Formålet er å innhente informasjon om arbeidsmarkedskriminalitet.

Å formidle dette gjøres enkelt ved å benytte QR koden. Har noen et ønske om å sette opp en slik plakat på sin arbeidsplass, ta kontakt på post@fairplayvestland.no