Innlegg 2

Vi dokumenter arbeidslivskriminalitet, kvalitetssikrer tips og varsler om lovbrudd. Vi publiserer statistikker og rapporter og jobber for å synliggjøre omfanget.

Vi hjelper private, næringsdrivende, innkjøpere og andre med å skille seriøse aktører fra aktører som bryter loven. Vi informerer arbeidstakere om deres rettigheter.