KPMG sin evaluering av etatssamarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Aleksander Stokkebø (H) møtte Fair Play bygg og anlegg Vestland

Fredag 10.02.23 besøkte stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) A-krimsenteret i Bergen. Stokkebø sitter i Arbeids- og sosialkomiteen. I den anledning var også Fair Play bygg og anlegg Vestland invitert til en en til en samtale med spesielt fokus på KPMG sin evaluering av etatssamarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (A-Krim). En av anbefalingene til KPMG er å styrke informasjonsutveksling og samarbeid med ikke-statlige aktører ((Fair Play) noe som også ble et tema under samtalen. KPMG mener det ligger et uutnyttet potensial i tettere samarbeid og dialog med interessenter som jobber tett på ofrene for arbeidslivskriminalitet, og at det bør utarbeides en plan for dette samarbeidet. Fair Play bygg og anlegg stiller seg positiv til denne anbefalingen og ser frem til fortsettelsen.