Om oss

Fair Play bygg og anlegg Vestland er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Prosjektet ble etablert 2. mai 2022, og er finansiert av medlemsorganisasjonene, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune. Det er nedsatt et styre på seks medlemmer hvor arbeidstaker og arbeidsgiversiden er likt representert.

Fair Play bygg og anlegg Vestland skal:

 • Sørge for like konkurransevilkår gjennom en seriøs byggenæring.
 • Forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet gjennom god kontakt med bransje og kontrolletater.
 • Jobbe for å bedre bransjens omdømme og øke rekrutteringen til næringen.
 • Bidra til at det skal bli attraktivt å drive seriøst med fast ansatte, faglærte og lærlinger. Man skal konkurrere på like vilkår, ikke mot kriminelle aktører.

Administrasjon

Daglig drift

 • Daglig leder Tom Throndsen

Styre

 • Konstituert Styreleder Jorge Alex Dahl, Unionen fagforening
 • Konstituert Styremedlem Vegard Birkeland Vike, EBA
 • Styremedlem Inge Bauge, Byggmesterforbundet
 • Styremedlem Paul Olaf Baraas, MEF
 • Styremedlem Atle Rasmussen, Elektroarbeidernes fagforening
 • Styremedlem Torbjørn Reigstad, Norsk Arbeidsmandsforbund

Med støtte fra: