Informasjonsplakat med QR kode

Fair Play bygg og anlegg Vestland tar nå initiativ til å formidle informasjonsplakat til bygg og anleggsbransjen, dette være seg brakkerigger, lunsjrom, klubbkontor og byggevarefirma for å nevne noen. Formålet er å innhente informasjon om arbeidsmarkedskriminalitet.

Å formidle dette gjøres enkelt ved å benytte QR koden. Har noen et ønske om å sette opp en slik plakat på sin arbeidsplass, ta kontakt på post@fairplayvestland.no

Se opp for useriøse oppsøkande handverkarar!

Fair Play bygg og anlegg Vestland og A-krimsenteret i Vestland er kjent med at useriøse oppsøkande handverkarar er i regionen. Desse reiser frå hus til hus og tilbyr ulike vedlikehaldstenester som mellom anna maling, spyling av tak, snikkararbeid, vasking og skifte av takstein.

A-krimsenteret åtvarar å ta imot slike tilbod.

Foto: Arbeidstilsynet

🔹️Desse personane går frå dør til dør

🔹️Dei har ofte nedsett pris på tenester som berre gjeld i dag

🔹️Dei ber gjerne om betaling på forskot

Her er nokre punkt på kva som er lurt å sjekke om du skal tilsette handverkarar:

🔹️Alle firma skal vere registrert med eit organisasjonsnummer og vere registrert i Meirverdiavgiftsregisteret i Brønnøysundregistrene. Dette kan sjekkast på brreg.no.

🔹️Be firmaet om å sende ein skatteattest via altinn.no, for å sjå om firmaet har betalt eller skuldar skatt og avgift.

🔹️Skriv avtale på arbeidet som skal utførast og prisen du skal betale.

🔹️Sjekk at arbeidstakarane har HMS-kort. Alle som driv bygge- og anleggsarbeid skal ha HMS-kort frå Arbeidstilsynet. Dette viser kven arbeidaren er og kven som er arbeidsgjevar.

🔹️For å unngå arbeidsgjevaransvar, er det tryggast å engasjere eit firma som har HMS-ansvar og forsikring for sine tilsette. Blir du som oppdragsgjevar sett på som å vere arbeidsgjevar, kan du risikere å bli erstatningsansvarleg for skader som følge av ein arbeidsulykke i din heim.

🔹️Sikre at du kan betale via bank, og etter at du har fått faktura som viser meirverdiavgift. Betalar du handverkarar kontant kan du bli medansvarleg for manglande betaling av skatt og meirverdiavgift frå verksemda.

🔹️Skulle ein likevel takke ja til ein slik avtale, vil vi minne om moglegheita til å bruke angreretten etter angrerettslova (14 dagar frå inngått avtale).

Storaksjon: Her kommer inspektørene på uanmeldt besøk

Arbeidstilsynet stanset tirsdag arbeidet på minst to byggeplasser i Bergen sentrum. Årsaker: Farlige stillaser og ulovlig asbestarbeid.

Tirsdag og onsdag denne uken gjennomfører Arbeidstilsynet (ATIL) storaksjon på bygg- og anleggsplasser i Bergen.

Tilsynsaktiviteten foregår i hovedsak gjennom uanmeldte tilsyn.

– Vi sjekker at det ikke foregår arbeid med fare for liv og helse, bekrefter seksjonsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet.

Aksjonen gjennomføres i samarbeid med Regionale verneombud (RVO) og Fair Play bygg og anlegg Vestland.

– Vi er her for å sikre at folk har det bra på jobb. Stort sett blir vi tatt godt imot, sier inspektør Anne Fremsæter (i midten). På Skansen intervjuer hun og rådgiver Marthe Tang en arbeider på Skansen, der alt viste seg å være på stell. Foto: RUNE JOHANSEN

Les hele saken på ba.no

KPMG sin evaluering av etatssamarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Aleksander Stokkebø (H) møtte Fair Play bygg og anlegg Vestland

Fredag 10.02.23 besøkte stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) A-krimsenteret i Bergen. Stokkebø sitter i Arbeids- og sosialkomiteen. I den anledning var også Fair Play bygg og anlegg Vestland invitert til en en til en samtale med spesielt fokus på KPMG sin evaluering av etatssamarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (A-Krim). En av anbefalingene til KPMG er å styrke informasjonsutveksling og samarbeid med ikke-statlige aktører ((Fair Play) noe som også ble et tema under samtalen. KPMG mener det ligger et uutnyttet potensial i tettere samarbeid og dialog med interessenter som jobber tett på ofrene for arbeidslivskriminalitet, og at det bør utarbeides en plan for dette samarbeidet. Fair Play bygg og anlegg stiller seg positiv til denne anbefalingen og ser frem til fortsettelsen.

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Hjelpen finnes i Tettpå-veilederen, som nå skal bli bedre kjent. Veilederen viser blant annet hva forbrukerne bør sjekke hos håndverksbedrifter, hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata, fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft og hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre.

Tettpå-veilederen ser du på skatteetaten.no/tettpa/veileder

Viktigere enn noen gang

– Å velge håndverkere er veldig viktig for å sikre verdiene som ligger i en bolig. Erfarne og faglærte håndverkere bidrar til at jobben blir gjort skikkelig. Endringer i avhendingsloven som kom tidligere i år, gjør at boligeier må kunne dokumentere alt arbeid som er gjort på boligen den dagen boligen skal selges – dokumentasjon har nå direkte innvirkning på salgssummen. Taksten på boligen øker hvis du kan dokumentere at arbeidet på boligen er utført av faglærte.

Fordeler for alle

Å velge seriøse håndverkere har mange fordeler for forbruker:

  • du får jobben skikkelig gjort
  • du sikrer deg reklamasjonsrett
  • det øker eiendommens verdi den dagen du skal selge
  • du får enklere lån med sikkerhet i eiendom ‘
  • du stiller med sterkere kort på hånden i forhandlinger om rentebetingelser på lån
  • du stiller sterkere i forsikringsoppgjør
  • du unngår medansvar for skatter og avgifter
  • du reduserer faren for forsinkelser i byggeprosjektet

Følger du tipsene i Tettpå-veilederen oppnår du dessuten trygghet i hele “boligkjeden”; byggesaker, låneopptak, taksering, bolighandel, reklamasjonssaker og forsikringsoppgjør.

Når du handler seriøs arbeidskraft oppnår du ikke bare en rekke personlige fordeler, men du bidrar samtidig til et sunt og bærekraftig arbeidsliv med “fair play” og gode arbeidsvilkår.

– Gjennom Tettpå påvirker og dyktiggjør vi forbrukerne til å ta informerte valg når de skal hyre håndverker. Det er viktig at du vet hvem du handler med, hvem som utfører jobben og hvem du betaler til. Forbrukeren har en viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet. For enkelt sagt er det slik: ingen etterspørsel, intet svart arbeid, sier Erik Nilsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Tettpå – samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tettpå er forankret i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Les mer på skatteetaten.no/tettpa