Informasjonsplakat med QR kode

Fair Play bygg og anlegg Vestland tar nå initiativ til å formidle informasjonsplakat til bygg og anleggsbransjen, dette være seg brakkerigger, lunsjrom, klubbkontor og byggevarefirma for å nevne noen. Formålet er å innhente informasjon om arbeidsmarkedskriminalitet.

Å formidle dette gjøres enkelt ved å benytte QR koden. Har noen et ønske om å sette opp en slik plakat på sin arbeidsplass, ta kontakt på post@fairplayvestland.no

KPMG sin evaluering av etatssamarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Aleksander Stokkebø (H) møtte Fair Play bygg og anlegg Vestland

Fredag 10.02.23 besøkte stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) A-krimsenteret i Bergen. Stokkebø sitter i Arbeids- og sosialkomiteen. I den anledning var også Fair Play bygg og anlegg Vestland invitert til en en til en samtale med spesielt fokus på KPMG sin evaluering av etatssamarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (A-Krim). En av anbefalingene til KPMG er å styrke informasjonsutveksling og samarbeid med ikke-statlige aktører ((Fair Play) noe som også ble et tema under samtalen. KPMG mener det ligger et uutnyttet potensial i tettere samarbeid og dialog med interessenter som jobber tett på ofrene for arbeidslivskriminalitet, og at det bør utarbeides en plan for dette samarbeidet. Fair Play bygg og anlegg stiller seg positiv til denne anbefalingen og ser frem til fortsettelsen.

Seriøs håndverker eller seriøse problemer?

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.

Hjelpen finnes i Tettpå-veilederen, som nå skal bli bedre kjent. Veilederen viser blant annet hva forbrukerne bør sjekke hos håndverksbedrifter, hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata, fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft og hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre.

Tettpå-veilederen ser du på skatteetaten.no/tettpa/veileder

Viktigere enn noen gang

– Å velge håndverkere er veldig viktig for å sikre verdiene som ligger i en bolig. Erfarne og faglærte håndverkere bidrar til at jobben blir gjort skikkelig. Endringer i avhendingsloven som kom tidligere i år, gjør at boligeier må kunne dokumentere alt arbeid som er gjort på boligen den dagen boligen skal selges – dokumentasjon har nå direkte innvirkning på salgssummen. Taksten på boligen øker hvis du kan dokumentere at arbeidet på boligen er utført av faglærte.

Fordeler for alle

Å velge seriøse håndverkere har mange fordeler for forbruker:

  • du får jobben skikkelig gjort
  • du sikrer deg reklamasjonsrett
  • det øker eiendommens verdi den dagen du skal selge
  • du får enklere lån med sikkerhet i eiendom ‘
  • du stiller med sterkere kort på hånden i forhandlinger om rentebetingelser på lån
  • du stiller sterkere i forsikringsoppgjør
  • du unngår medansvar for skatter og avgifter
  • du reduserer faren for forsinkelser i byggeprosjektet

Følger du tipsene i Tettpå-veilederen oppnår du dessuten trygghet i hele “boligkjeden”; byggesaker, låneopptak, taksering, bolighandel, reklamasjonssaker og forsikringsoppgjør.

Når du handler seriøs arbeidskraft oppnår du ikke bare en rekke personlige fordeler, men du bidrar samtidig til et sunt og bærekraftig arbeidsliv med “fair play” og gode arbeidsvilkår.

– Gjennom Tettpå påvirker og dyktiggjør vi forbrukerne til å ta informerte valg når de skal hyre håndverker. Det er viktig at du vet hvem du handler med, hvem som utfører jobben og hvem du betaler til. Forbrukeren har en viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet. For enkelt sagt er det slik: ingen etterspørsel, intet svart arbeid, sier Erik Nilsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Tettpå – samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tettpå er forankret i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Les mer på skatteetaten.no/tettpa